Trápí Vás vlhkost a plísně?

Pirna, 16.04.2019 (PresseBox) – Nesplnila již učiněná sanační opatření Vaše očekávání ?
Tak vam pomuze aktivní elektroosmóza MAUERPOL®….
Vysušovací metody na principu aktivní elektroosmózy jsou technicky vhodné pro všechny druhy materiálů a konstrukcí s pórovitou strukturou, ve kterých dochází k pohybu vody působením kapilárních sil. Jedná se o přímou sanační metodu, která řeší příčinu vzlínání vlhkosti do konstrukcí staveb, vysušuje stavby a následně je udržuje po mnoho let v suchém stavu daném Českou stavební normou, která udává hodnoty suchého zdiva pro prostory pod úrovní terénu okolo 6,5 % vlhkosti (1% vlhkosti = 25l vody v m3 zdiva) a pro obytné prostory, či nadzemní prostory okolo 3% vlhkosti.
Aktivní elektroosmóza je systém založený na řídící jednotce, která generuje stejnosměrný elektrický proud do obvodu, rozvedeném do vlhkostí zasažených zdí objektu. Tento elektrický obvod je vybaven kladnými elektrodami (anodami) a na nejnižší místo objektu je umístěna uzemňovací elektroda (katoda). Celý systém vytváří elektrické pole, které působí na kapilární vzlínající vlhkost a nijak nenarušuje běžný chod elektrických spotřebičů v objektu a nemá také vliv na zdravotní stav obyvatel domu. Elektrické pole vytvořené systémem řídící jednotky a elektrod působí na kapilární vzlínající vlhkost v objektu tak, že dochází k pohybu molekul vody směrem od kladné elektrody (anody rozvedené ve vlhkostí zasažených zdech) k uzemňovací elektrodě (katoda), která je umístěna většinou ve sklepě, případně na nejnižším místě v objektu, tak, aby docházelo k ústupu vlhkosti z obvodových stěn, z podlaha a příček, směrem do sklepních prostor a následně do podzákladí.
Proč právě aktivní elektroosmóza
• Vyřeší problém s vlhkostí kompletně v jednom kroku – vodorovné i svislé izolace
• Vysoušení zdiva probíhá bez výrazných stavebních prací, proto nemůže dojít k narušení statiky odvlhčovaného objektu, jeho stavební podstaty a tudíž nemohou vzniknout na budovách žádné škody
• Jde o systém s minimálními stavebními požadavky na instalaci. Nevyžaduje zásah do stavebních konstrukcí. Vlastní provoz je zcela bezúdržbový, provozní náklady jsou zanedbatelné.
• Pro proces odvlhčování nejsou překážkou jakékoliv tloušťky zdi. Lze proto odstranit vlhkost i z jinak velmi problematických konstrukcí.
• Vysušování a odsolování zdiva probíhá v celém profilu stavebních konstrukcí.
• Vhodný časový předstih instalace technologie před následnými sanačními pracemi (zateplování, výměna oken..) může podstatně pozitivně ovlivnit podmínky jejich provádění a ve svém důsledku tyto práce zjednodušit a zlevnit.
• Jedná se o přímou sanační metodu dle ČSN P 73 0610 a Ö-NORM 3355-2
• Rychle vysuší a odsolí zdivo (znatelný ústup vlhkosti již po 1 měsíci od instalace)
• Vysuší i promočené základy – voda je stahována k uzemnění pod základovou spáru
• Rychle vysuší po vodních záplavách (povodně, přívalové deště)
• Rychle vysuší po havarijních únicích vody (prasklé potrubí)
• Odstraní vlhkost způsobenou po zatékání ze svahů, z vadných žlabů střechy apod.
• Bez velkého nepořádku (podřezávání, bez použití chemie)
• Neomezí se provoz v domě – realizace instalace již od 2 pracovních dnů
• Vysuší všechny obvodové zdi, příčky, podlahy, stropy a sklepní prostory
• Následně snižuje náklady na vytápění
• Doba vysušení 1 rok a poté udržování zdiva v suchém stavu
Mate zajem o aktivni elektroosmozu k samostatne instalaci ?
Usetrete si drahou instalaci…..
Cena ted od 1099 €uro
Poradenstvi instalace aktivni elektroosmosy na miste objektu pri dovozu materialu
Mluvime i cesky
Shop: www.mauerpol.info

Ersten Kommentar schreiben

Antworten

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.


*